DESEMBERTONER

Desembertoner-2017-640x360.jpg
 
 

Desembertoner er et samarbeidsprosjekt

Konserten er et samarbeid mellom Nordea, Oslo domkirke og produksjonsselskapet Scenekvelder. Nordea har, med finansieringen av Desembertoner, gjort det mulig å gjennomføre konsertene.

Konserten koblet kultur og rollen som samfunnsaktør både for Nordea og Oslo domkirke. Samarbeidet startet i 2010 og løper til og med 2018. 

Nordeas julekonsert Desembertoner er en del av Nordeas kulturprogram. Nordea har i lengre tid vært en sentral støttespiller for norsk kulturliv, og i sær norske kulturskoler gjennom et samarbeid med Norsk kulturskoleråd. Unge talenter gjennom Nordeas samarbeid med Norsk kulturskoleråd inkluderes i Desembertoner hvert år.

Oslo domkirke er formidler av kirkemusikk på høyt internasjonalt nivå. Domkirken ønsker via samarbeidet å synliggjøre sin ambisjon om å være ledende innen formidling av ulike kulturuttrykk, og sin sosiale profil og praksis i tråd med langsiktig strategi. 

Julekonsertenes sosiale profil fremkommer ved at konsertene er gratis for publikum, og ved at det samles inn frivillig pengegave til et sosialt formål.

Om julekonserten

En konsert for alle generasjoner med landskjente artister, unge lovende artister og artister med lokal forankring.

Nordeas julekonsert Desembertoner er julekonserter der Norges befolkning får muligheten til å oppleve noen av landets beste artister – helt gratis. Målet er å tilby en litt annerledes julekonsert med overraskende elementer både når det gjelder fremføring og artister.

Konsertene har vært vakre og stemningsfulle med et repertoar som skaper glede, ettertanke og julestemning. Produksjonen holder høy kvalitet og tilrettelegges av noen av bransjens fremste -  Scenekvelder.

Valg av artister reflekterer ambisjonen om å ivareta kunstnerisk kvalitet og samtidig favne et bredt publikum. Hver enkelt artist har sine solonumre, men deltar også i fellesnumre. Konserten har vært en inkluderende og varm musikalsk opplevelse støttet av en lyd- og lysproduksjon som yter innholdet rettferdighet.

Den kunstneriske profilen er planlagt tverrkunstnerisk der musikk akkompagneres av andre uttrykk, fordelt på tre utøverplan:

  • Landskjente artister

  • Unge lovende artister, bl.a. gjennom Nordeas samarbeid med Norsk kulturskoleråd

  • Artister med lokal/domkirkelig forankring