Skjermbilde 2018-10-20 kl. 13.42.22.jpg

For niende gang samarbeider Nordea og Oslo domkirke om å gi en gave til Oslos befolkning i form av gratis julekonserter. Desembertoner er julekonserter, betalt av Nordea, der Oslos befolkning får muligheten til å oppleve noen av de beste artistene i Norge og internasjonalt – helt gratis.

To åpne gratiskonserter i Oslo domkirke: Fredag 14. desember kl. 17.00 og kl. 20.00
I tilknytning til konsertene samles det inn en frivillig pengegave til et sosialt formål. I år, som i fjor, går gaven til Blå Kors Barnas Stasjon.

Nordeas kulturprogram og Norsk kulturskoleråd
Desembertoner er en del av Nordeas kulturprogram. Nordea har i lengre tid vært en sentral støttespiller for norsk kulturliv, og i sær norske kulturskoler gjennom et samarbeid med Norsk kulturskoleråd. Noe av resultatet ser vi på scenen under årets Desembertoner.
I høst er åtte trompettalenter i alderen 13 til 19 år plukket ut til å delta i et «Talent møter Mentor»-program sammen med Tine Thing Helseth. Dette, i tillegg til at vi også i år har inkludert unge strykere fra Follostrykerne & Follofeler, føyer seg inn i rekken av gode eksempler på hvordan et nært samarbeid mellom kultur og næringsliv kan bidra til å løfte frem unge talenter og gi dem en arena å opptre på.

Pengegave til Blå Kors Barnas Stasjon
Desembertoner er en gave til Norges befolkning fra Nordea og Oslo domkirke. Hvert år samles det inn penger fra publikum til et sosialt formål. I år, som i fjor, går pengegaven til Blå Kors Barnas Stasjon.

Blå Kors Barnas Stasjon i Oslo er et tilbud til småbarnsfamilier i sårbare livssituasjoner, ofte knyttet til rus, psykisk helse og fattigdomsproblematikk. Hver dag kommer to til tre barn i hver skoleklasse hjem til en familie preget av dette. Blå Kors Barnas Stasjon har fokus på tidlig innsats i disse familiene. Arbeidet tar utgangspunkt i barnets perspektiv, men stasjonene jobber målrettet både med barna og deres foreldre. Dette er et lavterskeltilbud og betyr at alle som har et ønske om å skape en endring for sitt barn og sin familie kan benytte seg av tilbudet som er helt gratis.

Desembertoner er et samarbeidsprosjekt  
Konserten er et samarbeid mellom Nordea, Oslo domkirke og produksjonsselskapet Scenekvelder. Desembertoner kobler kultur og rollen som samfunnsaktør både for Nordea og Oslo domkirke. Samarbeidet startet i 2010 og løper til og med 2018. Produksjonen holder høy kvalitet og tilrettelegges av ett av bransjens fremste produksjonsselskap, Scenekvelder.

Desembertoner blir en vakker og stemningsfull julekonsert med et repertoar som skaper glede, ettertanke og julestemning.
Les mer om konserten og artistene på nordea.no/desembertoner