FORSVINNER KOMPONISTYRKET?

Står vi i fare for å miste et felt av kultursektoren? Utdannete komponister fra høyskoler og universiteter forvises til et liv i skyggen av langt mer profilerte og markerte sjangre innen musikksektoren. I tillegg marginaliseres nye satsinger innenfor ny musikk og komponistyrket av andre kunstfelt og måten øvrig kulturliv er organisert. Hvem kan bidra til å ta et ansvar for å snu dette?

Read More
Scenekvelder
MARY POPPINS FLY INN I 2016

Det er en stor glede og ære å kunne konstatere at publikum i Oslo, og ellers i Norge, setter stor pris på musikalen Mary Poppins. Dette betyr at alt det arbeidet vi la ned i prøver, bygging av kulisser, produksjon av kostymer, musikk og dans kan videreføres til enda en sesong på Folketeateret i Oslo.

Read More
Scenekvelder
ØNSKER KULTURMINISTEREN EN PRIVAT SEKTOR?

Kultur-Norge er inne i en ond sirkel der nesten ingen utøvere av kunstfag klarer seg uten støtte fra offentlige midler. Kulturministerens ønske og visjon om flere og brede private initiativer er i beste fall for sent, og i verste fall tomme ord.

Read More
Scenekvelder
BILLY ELLIOT - FOR FØRSTE GANG SOM NON-REPLICA VERSJON

MANGE MUSIKALER HAR OPPNÅDD STATUS SOM KLASSIKERE OG SETTES OPP OVER HELE VERDEN PÅ ULIKE TEATERHUS. PÅ SAMME MÅTE SOM OPERAFORESTILLINGER, HAR MANGE MUSIKALER BLITT OPPFØRT TEMMELIG LIK DEN ORIGINALE VERSJONEN. OFTE FORDI RETTIGHETSHAVERNE KREVER DETTE, MEN OGSÅ FORDI DET FOR PRODUSENTENE ER TRYGT OG FORUTSIGBART Å LENE SEG PÅ KUNSTNERISKE VALG SOM MAN PÅ FORHÅND VET VIL FUNGERE.

Read More
Scenekvelder