FORSVINNER KOMPONISTYRKET?

Står vi i fare for å miste et felt av kultursektoren? Utdannete komponister fra høyskoler og universiteter forvises til et liv i skyggen av langt mer profilerte og markerte sjangre innen musikksektoren. I tillegg marginaliseres nye satsinger innenfor ny musikk og komponistyrket av andre kunstfelt og måten øvrig kulturliv er organisert. Hvem kan bidra til å ta et ansvar for å snu dette?

Read More
Scenekvelder
MARY POPPINS FLY INN I 2016

Det er en stor glede og ære å kunne konstatere at publikum i Oslo, og ellers i Norge, setter stor pris på musikalen Mary Poppins. Dette betyr at alt det arbeidet vi la ned i prøver, bygging av kulisser, produksjon av kostymer, musikk og dans kan videreføres til enda en sesong på Folketeateret i Oslo.

Read More
Scenekvelder
ØNSKER KULTURMINISTEREN EN PRIVAT SEKTOR?

Kultur-Norge er inne i en ond sirkel der nesten ingen utøvere av kunstfag klarer seg uten støtte fra offentlige midler. Kulturministerens ønske og visjon om flere og brede private initiativer er i beste fall for sent, og i verste fall tomme ord.

Read More
Scenekvelder