BILLY ELLIOT - FOR FØRSTE GANG SOM NON-REPLICA VERSJON

MANGE MUSIKALER HAR OPPNÅDD STATUS SOM KLASSIKERE OG SETTES OPP OVER HELE VERDEN PÅ ULIKE TEATERHUS. PÅ SAMME MÅTE SOM OPERAFORESTILLINGER, HAR MANGE MUSIKALER BLITT OPPFØRT TEMMELIG LIK DEN ORIGINALE VERSJONEN. OFTE FORDI RETTIGHETSHAVERNE KREVER DETTE, MEN OGSÅ FORDI DET FOR PRODUSENTENE ER TRYGT OG FORUTSIGBART Å LENE SEG PÅ KUNSTNERISKE VALG SOM MAN PÅ FORHÅND VET VIL FUNGERE.

Det problematiske med å ikke få lov til å utforme sin egen versjon av en forestilling, er at det gjør det vanskelig å tilpasse til lokale forhold. Dette kan for eksempel være med hensyn til solister, sceniske muligheter eller referanser i historien som ikke passer til stedet og regionen stykket skal fremføres i.

 

Tradisjonelle teaterforestillinger har som oftest det motsatte utgangspunktet. Teaterprodusenter og regissører er som regel på jakt etter nettopp helt spesielle versjoner av titlene de setter opp. Dermed vil publikum alltid komme til teatersalen med en stor grad av nysgjerrighet, til tross for at de kanskje har sett stykket tidligere på en annen scene.

Vi i Scenekvelder er av den oppfatning at musikaltradisjonen ville bli styrket av at rettighetshaverne våget å stole på sine egne åndsverk og tillot kunstnerisk frihet til å utforme klassikerne på en måte som vekker oppmerksomhet og nysgjerrighet for publikum. Vi har forsøkt å bidra til dette gjennom oppsetninger vi selv har produsert eller som vi har samarbeidet med institusjonsteatre om.

Det er derfor en glede for oss som første teaterproduksjonsselskap i Europa å få lov til å sette opp en såkalt non-replica-versjon (ikke kopi av originalversjon) av Billy Elliot på Folketeateret. Vi opplever dette som en stor tillitserklæring av publisher i London, og vi har tatt oppgaven og ansvaret med stort alvor.

Musikalen Billy Elliot baserer seg på publikumssuksessen av filmen med samme tittel. Filmen er Storbritannias største filmsuksess, og musikalen har gått for fulle hus i London, New York og Sydney i snart 10 år. En av verdens mest suksessrike låtskrivere, Elton John, har skrevet all musikken til stykket og Lee Hall har skrevet sangtekster og dramatisert for teaterscenen. Stykket er blitt et scenisk mesterverk og vi er sikre på at innholdet vil treffe det norske publikumet, slik at vi om noen få år kan referere til Billy Elliot som en musikalklassiker også i Norge.

Musikalen Billy Elliot krever et stort ensemble, dyktige solister, skuespillere på høyt nivå og et stort orkester for å forløse sitt sceniske potensiale. Vi i Scenekvelder har nok en gang tatt sjansen på å engasjere et stort antall sceneutøvere, musikere og teaterpersonell for å gi publikumet i Norge en smak av Broadway og West End. Vi mener at Folketeateret og scenen her er som skapt for de store musikalforestillingene, og vi ønsker å bidra til at landet får en produsent som er i stand til å fylle scenen med kontinuerlig drift, til glede for publikum og utøvere. 

Billy Elliot vokser opp under svært vanskelige forhold i Nord-England på midten av 80- tallet. De økonomiske utfordringene i landet står i kø, og utganspunktet for Billys fremtid er ganske dårlig. Han velger likevel å forfølge drømmen sin, selv med stor motstand fra både familien og lokalsamfunnet. Moralen i stykket kan leses som at gjennom hardt og målrettet arbeid, kan vi alle klare å forløse vårt potensiale. Underholdningsindustrien i Norge handler i dag i større og større grad om å lykkes som utøver på kort sikt gjennom talentshows og andre arenaer for eksponering. Innholdet i Billy Elliot viser oss at det ligger mye hardt arbeid bak å lykkes på lengre sikt, og at det ikke finnes snarveier innenfor kunstfeltet for alle som ønsker å leve av å uttrykke seg her.

Men, et talent vil alltid bli lagt merke til, og vi gleder oss over at det blomstrer med hardtarbeidende talenter i norsk musikalbransje. Vi er stolte over at svært mange av dem står på scenen her i dag og bidrar hver på sin unike måte til vår versjon av Billy Elliot. Vi takker publikum som kommer i et så stort antall at vi kan forsvare videre drift på dette vakre teateret, og gleder oss til Billy Elliot og de fremtidige musikalene vi skal presentere på Folketeateret.

 

Atle Halstensen,

Eier og kunstnerisk ansvarlig i Scenekvelder

Scenekvelder