ER DET MULIG Å PRODUSERE PRIVAT SCENEKUNST I NORGE I 2014?

Scenekvelder har gjennom hardt og målrettet arbeid forsøkt å skape rammer for et Broadway og West End-teater på Folketeateret i Oslo. Sakte, men sikkert, har vi lyktes med å tilby det norske publikummet en kontinuerlig rekke av produksjoner som kan utfylle all den flotte teaterkunsten som produseres på institusjonsteatrene. Samtidig som publikum viser at de ønsker disse oppsettingene og kjøper billetter i et slikt antall at vi unngår underskudd, skaffer vi sårt tiltrengte arbeidsplasser til de mange og dyktige scenekunstutøverne som finnes i Norge. 

Det er ingen tvil om at Norge er verdens dyreste land å produsere teater i. Lønnsnivået er høyere enn i våre naboland, produksjonskostnader likeså. Vi er færre innbyggere enn land med tilsvarende tilbud på scenekunstfronten og konkurransen om hver enkelt publikummer er meget hard.

Hva får da et lite AS som Scenekvelder AS til å satse så mange ressurser og store summer på å tilby teaterpublikum i Norge et fullverdig privat tilbud av Broadway og West End-musikaler på Folketeateret i Oslo? Det er flere grunner til dette.

  • Norge har i løpet av de siste 10-15 årene fått en betydelig heving av kompetanse og ferdigheter for utøvere av scenekunst. Dette ser vi tydelig i norske tv-serier, norsk film og på institusjonsteatrene. Det er langt flere dyktige utøvere enn antall jobber på norske scener. Scenekvelder AS ønsker å være en forutsigbar og trygg arbeidsplass for mange av disse.

 

  • Folketeateret i Oslo er den største privatdrevne scene i Norge. Den gamle operaen er en drøm for store musikalproduksjoner. Det er en langt mer egnet scene for denne type forestillinger enn de fleste institusjonsteaterscener og kulturhus. Scenekvelder AS ønsker å sikre dette fantastiske scenehuset muligheten for kontinuerlig drift i årene som kommer. Også publikumsområdene i Folketeateret er svært attraktive. En kveld på Folketeateret oppleves som en svært ekslusiv aften.

 

  • Publikum i Oslo og Norge fortjener et kontinuerlig fullskala tilbud på Broadway og West End teater. Det er ikke naturlig eller ønskelig for institusjonsteatrene å produsere denne type forestillinger i alle sesonger. Det er heller ikke naturlig for Den Norske Opera å sette opp musikaler, mest av alt fordi de ikke har utøvere som er utdannet til å beherske denne sjangeren. Det er stor forskjell på å synge opera og musikal.

 

  • Produsentmiljøet i Norge innenfor regibaserte scenekunstoppsettinger er redusert i løpet av de siste årene. Antallet seriøse produsenter er nå så lavt at kompetansen og kjennskapen til norske utøvere og miljøer står i fare for å vannes ut på en slik måte at det truer underleverandørenes rammer for drift. Dermed taper hele det norske private produksjonsmiljøet sakte fotfestet og må legge ned eller begrense driften. Scenekvelder AS ønsker å bidra til å sikre fremtidige rammer for underleverandører innenfor scenekunsten og samtidig etablere samarbeid med næringsliv og investorer som sikrer Scenekvelder AS stabile og forutsigbare rammer for egen drift.

 

  • Flere av de siste årenes oppsettinger på privatscenene i Norge er delvis eller helt finansiert og produsert av utenlandske aktører. Foreløpig har mange av disse gått med større og mindre underskudd. Dersom disse produsentene etterhvert driver med overskudd vil sårt tiltrengt kapital og økonomi for fremtidige forestillinger på private scener i Norge bli ført ut av landet. Det tåler ikke norsk privat scenekunst. Utenlandske produsenter tilbyr også oppsettinger som er kopier og varianter av produksjoner som er originalt satt opp andre steder i verden. Dette gir aldri optimale versjoner på norske scener og vil alltid ha en grad av kompromiss over seg. Scenekvelder AS ønsker å være en norsk produsent som setter opp optimale versjoner av musikalrepertoaret for et norsk publikum.

Atle Halstensen
Kunstneriskansvarlig, Scenekvelder

Scenekvelder