FORSVINNER KOMPONISTYRKET?

Står vi i fare for å miste et felt av kultursektoren? Utdannete komponister fra høyskoler og universiteter forvises til et liv i skyggen av langt mer profilerte og markerte sjangre innen musikksektoren. I tillegg marginaliseres nye satsinger innenfor ny musikk og komponistyrket av andre kunstfelt og måten øvrig kulturliv er organisert. Hvem kan bidra til å ta et ansvar for å snu dette?

På kulturbudsjettene, både statlig og kommunalt, er for eksempel orkestersektoren og scenekunstsektoren to av de største postene. Burde ikke Norge med sine gode rammer for å opprettholde et bredt tilbud til publikum innenfor disse sektorene kunne gå foran som et forbilde mht å trygge komponister fra hele musikksektoren? Kunne vi her i Norge dannet grunnlaget for en ny giv innenfor ny musikk, tverrkunstneriske prosjekter og kanskje til og med blitt eksportør av komposisjoner/prosjekter til øvrige orkestre og teatre i verden? Kan ikke institusjonene som bestiller nye verk belønnes med økte andeler av offentlige overføringer? I dag må de fleste utdannete komponister enten flørte med kommersielle produsenter eller ta jobber utenfor komponistyrket for å overleve. De få gangene det kommer et bestillingsoppdrag er honorarene svært lave. Lønnsnivået er lavere for komponister enn både musikkutøvere og administrasjon innenfor musikkfeltet. Til sammen hindrer dette musikknorge å kunne tilby samtidskomponister nok muligheter til å kommunisere med et større publikum og skaffe seg erfaring. Etter min mening er noe av dette årsaken til at antallet profesjonelle komponister stadig blir færre her til lands. Slik jeg ser det ville det styrke og fundere både politisk satsing på nevnte kunstområder, og forsvare bruken av offentlige ressurser, dersom vi kunne vise til gode resultater for økt satsing innenfor nye musikkuttrykk i konsert og teatersaler. Kanskje vi til og med kunne håpe på en økning av rammene og mer fokus på komponister gjennom styrket aktivitet og målrettet publikumsutvikling?

Atle Halstensen
Kunstnerisk ansvarlig i Scenekvelder

Scenekvelder