ØNSKER KULTURMINISTEREN EN PRIVAT SEKTOR?

Kultur-Norge er inne i en ond sirkel der nesten ingen utøvere av kunstfag klarer seg uten støtte fra offentlige midler. Kulturministerens ønske og visjon om flere og brede private initiativer er i beste fall for sent, og i verste fall tomme ord.

Read More
Scenekvelder
BILLY ELLIOT - FOR FØRSTE GANG SOM NON-REPLICA VERSJON

MANGE MUSIKALER HAR OPPNÅDD STATUS SOM KLASSIKERE OG SETTES OPP OVER HELE VERDEN PÅ ULIKE TEATERHUS. PÅ SAMME MÅTE SOM OPERAFORESTILLINGER, HAR MANGE MUSIKALER BLITT OPPFØRT TEMMELIG LIK DEN ORIGINALE VERSJONEN. OFTE FORDI RETTIGHETSHAVERNE KREVER DETTE, MEN OGSÅ FORDI DET FOR PRODUSENTENE ER TRYGT OG FORUTSIGBART Å LENE SEG PÅ KUNSTNERISKE VALG SOM MAN PÅ FORHÅND VET VIL FUNGERE.

Read More
Scenekvelder